slide-01 slide-06 slide-05a slide-07 slide-03 slide-02

Agrolod d.o.o. Gložan - Poslovnost - Kvalitet - Pouzdanost.

Kooperacija sa više od 1000 domaćinstava, ugovaranje zajedničke proizvodnje

Staklenici na površini od 5 ha - proizvodnja povrća po HCCP standardu. Biološka zaštita.

Proizvodnja povrća - paradajza, krastavaca, Cherry paradajza, ljute paprike

Proizvodnja povrća - paradajza, krastavaca, Cherry paradajza, ljute paprike

Najnovija zaštitna sredstva i drugo, pronađite u našoj savremeno opremljenoj poljoprivrednoj apoteci

Agroplod d.o.o. Gložan - Poslovnost - kvalitet - pouzdanost.

Delatnosti D.O.O. Agroplod Gložan:

- organizovanje poljoprivredne proizvodnje na površini od 4000 ha, od toga na 200 ha u sopstvenom vlasništvu
- u kooperaciji sa više od 1000 domaćinstava, ugovaranje zajedničke proizvodnje: pšenice, soje, suncokreta, ječma, kukuruza, idustrijske paprike a naročito šećerne repe
- u sopstvenoj, savremeno opremljenoj poljoprivrednoj apoteci, prodaja herbicida, pesticida, mineralnog đubriva. Distribucija se vrši u veleprodaji i maloprodaji.
U cilju sigurnog i na vreme organizovanog otkupa "Agroplod" je izgradio sušaru za žitarice kapaciteta 4,5 tone dnevno, a time obezbedio konkurentnost na tržištu.
Osnovni prioritetni cilj poslovanja firme je kvalitet proizvoda i poslovna pouzdanost.

Otkup i proizvodnja poljoprivrednih proizvoda pšenica, kukuruz, šećerne repe, suncukreta, soje, industrijske paprike.
>Otkup i proizvodnja poljoprivrednih proizvoda pšenica, kukuruz, šećerne repe, suncukreta, soje, industrijske paprike.
Konktat telefoni: Kooperacija 2288-499 • Direktor 2288-726 • Poljoprivredna apoteka 2288-012 •  Magacin 2288-017 • Staklenik 2288-466