Zaštitar

Cilj zaštitara je da daje savete i informacije proizvođačima kako bi ostvarili maksimalan prinos, a izbegli nepotrebne troškove. Napriimer.: preporučuje jeftinije preparate za tretiranje, koji su isto efikasni kao i oni koji su više puta skuplji. 
Preporučuje kada je neophodno tretiranje, da poljoprivrednik ne bi radio više tretiranja koja ne bi imala efekat; takođe ih podučava koji je najbolji način da se spreče štetočine bez upotrebe hemijskih sredstava, kada i sa čime treba prihranjivati odabrane kultulre, a sve to da se dobije veliki i kvalitetan prinos, tj. rod.