Kooperacija

U kooperaciji smo sa više od 1000 domaćinstava.

Ugovaramo zajedničke proizvodnje: pšenice, soje, suncokreta, ječma, kukuruza, idustrijske paprike a naročito šećerne repe.